Structurama je bila pozvana da prezentuje, na konferenciji, o tehnološkim inovacijama vezano za fabričku proizvodnju atomske energije